top of page

SKUPINY ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
POČTY HODIN VÝUKY A VÝCVIKU

MOTOCYKL

A

VĚK UCHAZEČE
závěrečnou zkoušku smí uchazeč absolvovat až po dovršení věku 24 let nebo po dovršení věku 20 let,
pokud vlastní řidičské oprávnění sk. A2 déle než 2 roky


DRŽITEL OPRÁVNĚNÍ "A" SMÍ ŘÍDIT
motocykly o výkonu od 35 kW s řazením i automatem;
všechny motocykly sk. A2, A1, AM;
tříkolky od 15 kW (až po dovršení 21 let)

A2

VĚK UCHAZEČE

závěrečnou zkoušku smí uchazeč absolvovat až po dovršení věku 18 let 

DRŽITEL OPRÁVNĚNÍ "A2" SMÍ ŘÍDIT

motocykly o výkonu od 11 kW do 35 kW s řazením i automatem;
všechny motocykly sk. A1, AM

A1

VĚK UCHAZEČE
závěrečnou zkoušku smí uchazeč absolvovat až po dovršení věku 16 let

DRŽITEL OPRÁVNĚNÍ "A1" SMÍ ŘÍDIT

motocykly o výkonu do 11 kW a do 125 ccm s řazením i automatem;
všechny motocykly sk. AM;
tříkolky do 15 kW

AM

VĚK UCHAZEČE
závěrečnou zkoušku smí uchazeč absolvovat až po dovršení věku 15 let

DRŽITEL OPRÁVNĚNÍ "AM" SMÍ ŘÍDIT

motocykly do 50 ccm s řazením a do 45 km/hod;
tříkolky do 50 ccm;
čtyřkolová vozidla hmotnosti v nenaloženém stavu do 350 kg, motoru do 50 ccm a rychlosti do 45 km/hod

Přijetí do autoškoly je možné v době kratší než 18 měsíců před termínem ukončení výuky a výcviku, tj. před dosažením věku platného k dané skupině.
Zjednodušeně: zahájit autoškolu lze „datum narození – (mínus) 18 měsíců“. NE dříve.

Příklad: studentovi bude 18 let 30. 8. 2024, tj do autoškoly na sk. A2 může nastoupit již 1. 3. 2023 a později po tomto datu.
Výuka a výcvik tak bude studentovi ukončena až 30. 8. 2024 a až teprve poté může složit závěrečné zkoušky.

Rizika: počítejte s tím, že v případě přihlášení se do autoškoly 18 měsíců před narozeninami bude v zájmu studenta absolvovat před zkouškami kondiční jízdy a hodiny teorie navíc, neboť za mnoho měsíců neučení se a neježdění téměř jistě vše zapomene.

Naše doporučení: optimální je nastoupit do autoškoly ne dříve než 3-4 měsíce před dovršením věku. Student tak nezapomene před zkouškami procvičenou výuku a praxi.

Upozornění: naše doporučení výše berte ve vlastním zájmu vážně, dle novely zákona o autoškolách smí student autoškoly
totiž opakovat závěrečné zkoušky jen 2x (tzv. "3x a dost"). A pokud ani napotřetí zkoušky (teoretické nebo praktické) nezvládne, opakuje celý proces autoškoly (celou autoškolu) od začátku.

Platí pro všechny skupiny řidičského oprávnění.

POČTY HODINY VÝUKY A VÝCVIKU DANÉ ZÁKONEM O AUTOŠKOLÁCH
č. 247/2000 Sb.

A  Když žadatel zatím není držitelem řidičského oprávnění sk. A2 ani A1 (pokud ano, pak (*))

VÝUKA v učebně STANDARDNÍ / INDIVIDUÁLNÍ VÝUKOVÝ PLÁN (tj. samostudium + přezkoušení v učebně autoškoly)

  • 14 / 4 vyučovacích hodin "výuka předpisů o provozu vozidel"

  • 1 / 1 vyučovací hodina "výuka o ovládání a údržbě vozidla"

  • 6 / 2 vyučovacích hodin "výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy"

  • 2 / 1 vyučovacích hodin "výuka zdravotnické přípravy"

  • 3 / 1 vyučovacích hodin "opakování a přezkoušení"

  • 4 vyučovací hodiny "zdravotnická příprava" (nelze zkrátit počet hodin individuálním výukovým plánem)

VÝCVIK na cvičišti a v silničním provozu (nelze zkrátit počet hodin individuálním výukovým plánem)

  • min. 13 vyučovacích hodin "výcvik v řízení vozidla" (jízdy)

  • min. 1 vyučovací hodina "výcvik praktické údržby"

Pokud je žadatel držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 alespoň 2 roky, podrobí se výcviku v rozsahu, jaký si dohodne
s autoškolou a složí pouze tzv. „Do
plňovací zkoušku (**)“.


A2, A1 vyučujeme pouze v plném rozsahu sk. A, tj více hodin, než předepisuje zákon

 

AM nevyučujeme, resp. pouze po individuální dohodě s administrativou autoškoly

 

(*) Rozšíření skupiny po individuální dohodě s administrativou autoškoly

(**) Doplňovací zkouška je:

Jedná se o zkoušku, kdy žadatel nedělá testy, ale pouze jízdy, a to v následujících případech.

1/ Žadatel o řidičské oprávnění je povinen absolvovat pouze doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy pro skupinu A2, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A1 nebo pro skupinu A, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

2/ Doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona (pro vozidla s automatickou převodovkou) se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy.

bottom of page