top of page

SKUPINY ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ
POČTY HODIN VÝUKY A VÝCVIKU

AUTO

B

VĚK UCHAZEČE
závěrečnou zkoušku smí uchazeč absolvovat až po dovršení věku 18 let


DRŽITEL OPRÁVNĚNÍ "B" SMÍ ŘÍDIT

- osobní automobil, pick-up, dodávkový automobil do celkové povolené hmotnosti 3.500 kg a do 8 míst pro pasažéry + 1 místa řidiče;
- skútry s automatickou převodovkou do 125 ccm a do 11 kW výkonu;
- motocykly sk. AM;
- tříkolky sk. A, pok
ud řidič dosáhl 21 let věku

K AUTU SMÍ BÝT PŘIPOJEN

- přívěsný vozík do celkové povolené hmotnosti 750 kg (= auto 3.500 kg + vozík 750 kg smí být);
- přívěsný vozík i těžší, pokud ale celá souprava nepřesáhne celkovou povolenou hmotnost 3.500 kg
(např. 2.500 kg auto + 1.000 kg vozík)

B96

„Rozšíření sk. B kvůli zvýšení maximální celkové hmotnosti soupravy auto+vozík na 4.250 kg,
pokud je přívěsný vozík těžší, než 750 kg“

VĚK UCHAZEČE
závěrečnou zkoušku smí uchazeč absolvovat až po dovršení věku 18 let

K AUTU SMÍ BÝT PŘIPOJEN

- přívěsný vozík do celkové povolené hmotnosti 750 kg;
- přívěsný vozík i těžší, pokud celá souprava nepřesáhne celkovou povolenou hmotnost 4.250 kg
(např. 2.750 kg auto + 1.500 kg vozík)

E
(B+E)

„Rozšíření sk. B na možnost tahat přívěsný vozík do celk. hmotnosti 3.500 kg“

VĚK UCHAZEČE

nástup k výuce a výcviku na sk. E (ke skupině B) smí být až po vydání řidičského průkazu sk. B

DRŽITEL OPRÁVNĚNÍ "E" SMÍ ŘÍDIT

osobní automobil, pick-up, dodávkový automobil do celkové povolené hmotnosti 3.500 kg a do 8 míst pro pasažéry + 1 místa řidiče

K AUTU SMÍ BÝT PŘIPOJEN

přívěsný vozík do celkové povolené hmotnosti 3.500 kg, tj. celková povolená hmotnost soupravy do 7.000 kg
(ale – auto i vozík nesmí být těžší, než 3.500 kg každý)

POČTY HODINY VÝUKY A VÝCVIKU DANÉ ZÁKONEM O AUTOŠKOLÁCH

č. 247/2000 Sb.


B

VÝUKA v učebně STANDARDNÍ / INDIVIDUÁLNÍ VÝUKOVÝ PLÁN (tj. samostudium + přezkoušení v učebně autoškoly)

 • 18 / 5 vyučovacích hodin "výuka předpisů o provozu vozidel"

 • 2 / 1 vyučovacích hodin "výuka o ovládání a údržbě vozidla"

 • 10 / 3 vyučovacích hodin "výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy"

 • 2 / 1 vyučovacích hodin "výuka zdravotnické přípravy"

 • 4 / 1 vyučovacích hodin "opakování a přezkoušení"

 • 4 vyučovací hodiny "zdravotnická příprava" (nelze zkrátit počet hodin individuálním výukovým plánem)

VÝCVIK na trenažeru, cvičišti a v silničním provozu (nelze krátit počet hodin individuálním výukovým plánem)

 • min. 28 vyučovacích hodin "výcvik v řízení vozidla" (jízdy)

 • min. 2 vyučovací hodiny "výcvik praktické údržby"


 

B96

U tohoto rozšíření sk. B na B96 zákon nepředepisuje ani povinnost absolvovat teoretickou výuku,
ani povinnost absolvovat praktický výcvik. Toto je tedy na dohodě mezi autoškolou a zákazníkem.
Zákazník
neabsolvuje teoretickou zkoušku na počítači.
Zákon předepisuje zákazníkovi povinně absolvovat pouze závěrečnou praktickou zkoušku - "jízdu se zkušebním komisařem", v osobním automobilu s přívěsným vozíkem.

ALE - vzhledem k přísnosti zkušebních komisařů a náročnosti závěrečné praktické zkoušky jsme nastavili
naši základní - minimální výuku následovně (pro váš úspěch u závěrečné zkoušky):

 

VÝUKA v učebně 

 • vyučovací hodiny "příprava na praktické zkoušky + rady a tipy, jak uspět"
   

VÝCVIK v silničním provozu 

 • min. 2 vyučovací hodiny "výcvik v řízení vozidla" (jízdy) - velmi však doporučujeme si přikoupit další kondiční jízdy

   

E (B+E)

VÝUKA v učebně STANDARDNÍ / INDIVIDUÁLNÍ VÝUKOVÝ PLÁN (tj. samostudium + přezkoušení v učebně autoškoly)

 • 2 / 1 vyučovacích hodin "výuka předpisů o provozu vozidel"

 • 1 / 1 vyučovací hodina "výuka o ovládání a údržbě vozidla"

 • 6 / 2 vyučovací hodiny "výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy"

 • 2 / 1 vyučovací hodina "výuka zdravotnické přípravy"

 • 3 / 1 vyučovací hodina "opakování a přezkoušení"

 • 2 vyučovací hodiny "zdravotnická příprava" (nelze zkrátit počet hodin individuálním výukovým plánem)

VÝCVIK na cvičišti a v silničním provozu (nelze krátit počet hodin individuálním výukovým plánem)

 • min. 8 vyučovacích hodin "výcvik v řízení vozidla" (jízdy)

 • min. 2 vyučovací hodiny "výcvik praktické údržby"

bottom of page