top of page

2. TRÉNINKY "CHCI UMĚT VÍC"
15 hodin á 60 min,
individuální výukové/zdokonalovací lekce kondičních jízd s lektorem - dle přání a potřeb zákazníka

Balíček je zvýhodněný o 2 HODINY ZDARMA oproti nákupu samostatných lekcí.
Pečlivě zanalyzujeme vaše řidičské umění a společně připravíme váš individuální výukový plán. Může to být kombinace trenažeru + cvičiště + ostrého provozu nebo se zaměříme na konkrétní disciplíny - parkování, jízdu v centru města / po dálnici / za tmy, základní krizové manévry, atd.
I v tomto balíčku dostanete:
+ maximální trpělivou pozornost lektora
+ zcela individuální přístup k vašim potřebám
+ nadstandardní, vysoce odbornou a účinnou výuku
Možné realizovat ve vašem automobilu nebo za příplatek
v některém z našich nových vozů zn. Toyota.

2. TRÉNINKY "CHCI UMĚT VÍC" 
15 hodin á 60 min,
individuální výukové/zdokonalovací lekce kondičních jízd s lektorem - dle přání a potřeb zákazníka

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more. You can create as many collections as you need.

Your collection is already set up for you with fields and content. Add your own, or import content from a CSV file. Add fields for any type of content you want to display, such as rich text, images, videos and more. You can also collect and store information from your site visitors using input elements like custom forms and fields.

Be sure to click Sync after making changes in a collection, so visitors can see your newest content on your live site. Preview your site to check that all your elements are displaying content from the right collection fields.

bottom of page